Vi søker ny trener for konkurransegruppene B3 og C2 fra høsten av. B3 trener 4x pr uke og C2 trener 3x pr. uke. Det forventes at treneren deltar på gruppens stevner og leire.

Les mer om kravene til stillingen her, og se om dette kan være noe for deg!

 

X