Tor Kristian Hilton en av klubbens dyktige trenere har skrevet om klubbens  organisasjon i sin Mastersoppgave.

Undersøkelsen har fokus på klubbens ledelse, struktur, administrasjon og mål.

Undersøkelsen bygger på Jim Collins teorier fra bøkene  «built to last» og «Good to Great»

Klubbens ledelse, administrasjon og tydelig mål passer som hånd i hanske med Collins teorier.

Vi gratulere Tor Kristian med oppnåelse av god karakter for sin Masteroppgave.

Hent oppgaven her

X