De siste årene har man sett en stor utvikling av konkurransedrakter for svømming. Draktene har fått innbygget avanserte funksjoner som bl.a. skal redusere motstand. Disse draktene er dyre, mange koster opp mot 4.000,-. Forbundsstyret i NSF har derfor vedtatt retningslinjer for bruk av denne typen konkurransedrakter. Vi i Lambertseter Svømmeklubb er glade for at disse retningslinjene nå har kommet.

Unge utøvere har eldre utøvere som forbilder og ser hva slag utstyr disse utøverne har. De unge ønsker derfor å ha samme type utstyr som de eldre forbildene. Dette utstyret er veldig kostbart i mange tilfeller, enkelte drakter koster opp mot 4.000,-. Kjøp og bruk av denne typen drakter er absolutt ikke nødvendig for utøver som er yngre enn 13 år, og det gir heller ikke et godt signal til foreldre og andre utenforstående at man «må» ha kostbare konkurransedrakter. Mange vil nok oppleve et press for at man skal anskaffe denne typen drakter, noe som kan føre til at mange velger bort svømming som idrett da man ser at det er en veldig kostbar idrett å utøve. 

 

Typen drakter det er snakk om er drakter som er oppført på FINA sin liste over godkjente drakter. Typiske drakter/materialer som står på denne listen er:
• Arena: Powerskin XP, POWERSKIN CARBON PRO MARK 2, Powerskin R-EVO+
• Speedo: Speedo Fastskin3, Speedo FS3 Pro, Speedo LZR Racer
• TYR: AP12 Light, AP12

 

Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund har derfor vedtatt at denne typen drakter ikke bør brukes av utøvere under 13. år.  For utøvere til og med 12 år anbefaler Norges Svømmeforbund at utøverne bruker normalt badetøy/svømmedrakter, hvor prisen stort sett er under kr 500,-. Norges Svømmeforbund ber derfor klubbene om å ha klare anbefalinger i sin medlemsinformasjon, slik at vi unngår at barn/foresatte blir utsatt for et unødvendig kjøpepress.

X