Onsdag 20. mars var det årsmøte i Lambertseter Svømmeklubb. Deltakelsen var noe større enn tidligere, og både president i Norges Svømmeforbund, Cato Bratbakk, og flere æresmedlemmer deltok. Meget gledelig.

Årsmøte, kontrollkomiteen og styret roste administrasjonen og trenerteam for god innsats og flotte resultater. Her ble det fremhevet at ansatte i klubben tar eierskap og viser interesse for klubbens ve og vel utover det normale.

Valgkomiteens innstilling gikk 100% igjennom. Dermed er klubbens nye styret følgende;

 • Styrets leder for 2 år, Håvard Johnsen Bekk
 • Styrets nestleder for 1 år, Eleanor Bustgaard
 • Styremedlem for 2 år, Per Arne Behrens
 • Styremedlem for 2 år, Sonja Navelsaker
 • Styremedlem for 1 år, Per Bjørnar Børresen
 • Styremedlem for 1 år, Sindre Nordli
 • Styremedlem for 1 år, Kristina Keser Bakken
 • Varamedlem for 2 år, Silke Øverby

Vi er glade for at hele fem av syv i styret fortsetter, dette gjør at klubben kan ha kontinuitet i arbeidet.

Årsmøte ga styret fullmakt til å fortsette arbeide med prosjektet ny svømmehall og se på medaljebonusordning for internasjonale prestasjoner.

Regnskap 2018 og budsjett 2019 ble godkjent med et smil fra alle.

De nye styret vil fortsatt ha følgende merkesaker;

 • Videre utvikling av aktiviteter i Svømmeskolen
 • Kontroll på klubbens økonomi
 • Toppidrett

Tusen takk for arbeidet til avtroppende styre! Spesielt takk til Inger Mari Ouren og Hege Bassøe som takker for seg etter en god tid i styret!

Kontrollkomitéen det neste året:

 • Inger Mari Ouren
 • Tor Erik Mørk
 • Irene Røsholm (vara)

Valgkomitéen det neste året: 

 • Ingrid Singsaas
 • Thor Oddvar Berge
 • Jan Solhøy
 • Inger Mari Ouren (vara)
X