Livredningskurs- og prøver

Livredningsprøve for lærere og barnehageansatte 
Kursets varighet er på ca 45 minutter. Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,8 m og 3,6 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.
Deltakere må ha fylt 15 år. Prøven gjøres uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.
Pris: 395kr per person

Innføring i førstehjelp og livredning for lærere og barnehageansatte
Kursets varighet er på 2 timer. Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve (se info over for innhold i prøven).
Deltakere må ha fylt 15 år.
Pris: 750 kr per person

 

Ønsker du å booke kurs eller prøve, send e-post til nora@lsvk.no Spørsmål besvares på 22 74 94 00.

 

Livredningsprøve for svømmeinstruktører og badevakter

 • Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del
 • Og hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca 2 m avstand, og bringe disse til nærmeste kant,
 • For deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdukke og ilandføre denne, med dukkas ansikt over vann, ca 25 m. Det hele innenfor 3 minutter fra utlevert oppgave.
 • Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • I tilknytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:
  • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
  • Prinsippene med “Den forlengede arm”
  • Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade
  • Gjennomføring av HLR på gravide (Gjelder kun for Instruktører i Baby- og Småbarnssvømming)

Deltakere må ha fylt 15 år. Prøven gjøres uten svømmebriller.
Pris: 395 kr per person.

X