Livredningskurs- og prøver

Livredningsprøve for lærere og barnehageansatte 
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,8 m og 3,6 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.
Deltakere må ha fylt 15 år. Prøven gjøres uten svømmebriller.
Pris: 350 kr per person

Innføring i førstehjelp og livredning for lærere og barnehageansatte
Kursets varighet er på 2-3 timer. Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve (se info over for innhold i prøven).
Deltakere må ha fylt 15 år.
Pris: 650 kr per person, eller gruppepris 4400 kr for 8 personer. Minste antall deltakere er 4 stk.

 

Ønsker du å booke kurs eller prøve, send e-post til caroline@lsvk.no Spørsmål besvares på 22 74 94 00.

 

Livredningsprøve for svømmeinstruktører og badevakter

 • Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del
 • Og hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca 2m avstand, og bringe disse til nærmeste kant,
 • For deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdokke og ilandføre denne, med dokkas ansikt over vann, ca 25m. Det hele innenfor 3.00 minutter fra utlevert oppgave.
 • Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • I tilnytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:
  • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
  • Prinsippene med “Den forlengede arm”
  • Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade
  • Gjennomføring av HLR på gravide (Gjelder kun for Instruktører i Baby- og Småbarnssvømming)

Deltakere må ha fylt 15 år. Prøven gjøres uten svømmebriller.
Pris: 350 kr per person.

X