Til sommeren starter Lambertseter Svømmeklubb opp med utesvømming for skolebarna i Oslo. Prosjektet realiseres med midler fra Sparebankstiftelsen DNB som støtter prosjektet over tre år.

Vi er utrolig fornøyde og stolte over å få muligheten til å sette i gang med et så viktig prosjekt, sier Svømmeskoleansvarlig i Lambertseter Svømmeklubb, Caroline Brinchmann. Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for denne muligheten, legger hun til.

 

Samarbeid på gang

Allerede under tildelingen hos Sparebankstiftelsen DNB før jul, ble det knyttet stor begeistring fra andre aktører rundt utesvømprosjektet. Caroline kan fortelle at Lambertseter allerede er i dialog om mulig samarbeid med Fjordtunet og dykkerklubben Spearos. – Vi er positivt overrasket over responsen vi har fått, dette viser viktigheten av å realisere et slikt prosjekt.

 

Sikkerhet i og ved sjøen

Fokuset for opplæringen blir livredning, selvberging og båtvett.

-Svømming er den eneste idretten du kan dø av å ikke beherske, påpeker Caroline. Det er stor forskjell på å svømme inne kontra ute. For å forebygge ulykker er det viktig at barna får prøve seg i et realistisk miljø hvor de blir gjort oppmerksomme på forskjellene, avslutter hun.

 

Tar ansvar som samfunnsaktør

Lambertseter Svømmeklubb tar sitt samfunnsansvar på høyeste alvor og jobber kontinuerlig for å bedre svømmedyktigheten for personer i alle aldre, spesielt der hvor barrierene er størst. Svømmeklubben samarbeider allerede utstrakt med Oslo kommune og har fått gode signaler på at kommunen ønsker å være en bidragsyter inn i nettopp dette prosjektet. Bidrag fra kommunen vil være en viktig suksessfaktor og helt avgjørende for at prosjektet videreføres.

X