Årsmøte Lambertseter svømmeklubb mandag 4. mai 2020 kl 1900-2100

Kjære medlemmer, 

Styret i klubben har på styremøte den 15.4.20 besluttet å gjennomføre årets årsmøte digitalt. Årsmøte ble først kunngjort den 12. februar med dato 12.3.20. Årsmøte ble utsatt til 26. mars og deretter utsatt på ubestemt tid pga koronautbruddet. 

Gjennomføringen vil bli som et ordinært årsmøte.  De av dere som ønsker å delta må melde dere på for deretter å få tilsendt invitasjon til et digitalt møte.

Påmeldingen skjer til post@lsvk.no og må inneholde fullt navn og epostadresse som invitasjonen skal sendes til. 

Frist for å melde dere på vil være mandag 27. april.

De påmeldte vil få tilsendt invitasjon med link til alle saksdokumentene, de samme saksdokumentene finnes linket til lenger ned på denne siden. Klikk her for å se sakslisten for møtet fra den opprinnelige innkallingen.

Vel møtt til et digitalt årsmøte 4. mai kl 19-21!

 Oslo 20.04.2020 

Mvh,
Håvard J Bekk
Styreleder

X