Sist uke fikk vi en ny ansatt i administrasjonen, og vi har gleden av å ønske Gard Schie Myhre velkommen som ny ansvarlig for begynneropplæring/ svømmeskolen i Lambertseter svømmeklubb.

Skjønt, helt ny er han ikke, Gard har lang fartstid og kommer inn i stillingen med lang og bred erfaring som en del av instruktørkorpset i klubben.

Han har jobbet som instruktør i LSvK siden august 2010, har vært innom alle nivåer i kursstigen, undervist barnehager, skoleklasser og treningsgrupper i tillegg til å fungerer som hovedinstruktør (HI) på flere bad. 

De siste årene har han hovedsakelig vært en av våre faste instruktører i rekruttavdelingen, og han vil fortsatt være på kanten der endel fremover, i tillegg til administrative oppgaver og et overordnet ansvar for å følge opp begynneropplæringen i svømmeskolen. 

Lambertseter svømmeklubb er den største arbeidsgiveren av ungdom i bydel Nordstrand, vi har under normale forhold rundt 120 instruktører ansatt i større eller mindre stillinger, i spennet fra 15 års alder til unge voksne. 

Det er en stor glede for oss å se en ressurs som Gard velge klubben som arbeidsplass, etter mange år med arbeidserfaring under studier og i kombinasjon med andre jobber. 

Gard Myhre er ny ansatt i LSvK-administrasjonen 

Som Gard selv skrev på FB-gruppa til Lambertseterinstruktørenen har han noen store sko å fylle etter Anette Fosby, som har hatt ansvaret for svømmeskolen de siste fem årene. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til Anette for mange år som en verdifull del av svømmeskolen og klubbens administrasjon over mange år. 

Gard er allerede godt i gang, og etter sine to første uker i jobben føler han allerede han har godt tak på nye oppgaver og gleder seg til vi er i tilbake i normal drift. 

-Det er skikkelig bra å komme inn på kontoret og bli møtt av smilende kolleger, forteller Gard, som synes han har blitt tatt godt imot på sitt nye arbeidssted. 

Foreløbig i en litt nedstrippet versjon da, men vi gleder oss alle sammen til normale tilstander og full aktivitet, både i svømmeskolen og konkurranseavdelingen. 

Med over ti års fartstid som instruktør er det svært mange av våre aktive konkurransesvømmere som har lært seg teknikk fra Gard, helt fra de yngste D-gruppene og opp til Elite. 

Men vi stopper ikke der, for Lambertseter-familien er i stadig vekst. Med Gard på plass bak spakene i svømmeskolen gjør vi oss klare til å ønske nye medlemmer velkommen. 

X